WYSTAWY

W trakcie opracowania znajduje się projekt wystawy „Służba medyczna w czasie obrony Westerplatte – postać mjr. Mieczysława Słabego, lekarza WST”. Wystawa będzie miała na celu mający przybliżyć obraz służby medycznej Załogi Westerplatte we wrześniu 1939 r. oraz spopularyzować sylwetkę bohaterskiego lekarza Wojskowej Składnicy Tranzytowej, zamordowanego w 1948 r. przez Informację Wojskową.