Muzeum

o Muzeum

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 zostało powołane decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dn. 23 grudnia 2015 r. Muzeum ma za zadanie m.in.:

1. stworzenie przestrzeni wystawienniczej i ośrodka inspirującego do refleksji nt. historii Westerplatte (włączając w to historię Wojskowej Składnicy Tranzytowej w latach przed 1939 r.) oraz Wojny Obronnej 1939 r.),

2. konsolidację działań na rzecz renowacji zabytków pozostałych po Wojskowej Składnicy Tranzytowej, jak również poszukiwanie możliwych pozostałych artefaktów związanych ze Składnicą,

3. renowację istniejących historycznych budynków oraz rekonstrukcję lub częściową rekonstrukcję obiektów nieistniejących, a istotnych dla narracji o historii Westerplatte,

4. stworzenie ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej z właściwym wyeksponowaniem kluczowych epizodów walk o Westerplatte,

5. prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej.

Dyrekcja

Mariusz Wójtowicz
zastępca dyrektora ds. programowych
p.o. dyrektora Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 (w organizacji)