ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Fotografie oceniać będą internauci za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook na profilu Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 (w organizacji) oraz powołane przez Organizatorów jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje 12 zwycięskich prac. Decyzje jury będą ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

2. Na koniec każdego miesiąca w okresie trwania konkursu, podliczana będzie suma głosów oddanych przez internautów na zdjęcie miesiąca, a fotografia, która je zdobędzie po akceptacji jury, zostanie opublikowana wraz z innymi „zdjęciami miesiąca” w formie kalendarza ściennego na 2018 rok.

3. Z autorami i autorkami zwycięskich zdjęć skontaktujemy się telefonicznie lub e-mailowo do 30 stycznia 2018 roku. Do tego samego dnia upublicznimy pełną listę nazwisk zwycięzców

4. W nagrodę laureaci otrzymają nagrodę książkową o tematyce związanej z Westerplatte i egzemplarz kalendarza ściennego.

5. Kalendarz będzie służył do promocji Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 (w organizacji).