Konkurs fotograficzny "Westerplatte 365"

Regulamin konkursu fotograficznego „Westerplatte 365"

1. Organizatorem i koordynatorem jest Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 (w organizacji).

2. Konkurs jest kierowany do fotografów amatorów i profesjonalistów. Osoby niepełnoletnie proszone są o przesłanie zgody rodzica/opiekuna na udział w Konkursie.

3. Nabór zdjęć trwa od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

4. Oczekujemy fotografii mających na celu popularyzację półwyspu Westerplatte oraz przedstawienie zjawisk współczesnych inspirowanych historią Westerplatte. Zdjęcia powinny być pojedynczymi i samodzielnymi kadrami.

5. Pełne zgłoszenie składa się z wypełnionego formularza: (formularz zgłoszeniowy) oraz fotografii. Przesłanie samych zdjęć bądź tylko formularza nie będzie akceptowane.

6. Prace powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże, fotomontaże) oraz takie, na których znajdują się znaki wodne, daty, podpisy - nie mogą brać udziału w Konkursie. Nie mogą też zawierać wulgarnych treści.

7. Nie ma określonych wymagań technicznych - akceptujemy zdjęcia wykonane dowolnymi formatami i urządzeniami, w tym mobilnymi, o ile plik umożliwia druk w formacie co najmniej A4 w poziomie.

8. Akceptujemy jedynie zdjęcia w formacie JPG, krótszy bok min 1200px, maksymalnie 15 MB na jedno zdjęcie.

9. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia swojego autorstwa na każdy miesiąc trwania konkursu.

10. Zgłaszając zdjęcia do Konkursu Westerplatte 365 oświadczasz, że jesteś ich autorem/autorką i przysługuje Ci do nich całość praw autorskich oraz to, że osoby uwiecznione na fotografiach wyrażają zgodę na udostępnianie ich wizerunku.

11. Zgłaszając zdjęcia wyrażasz zgodę na ich w internecie w ramach promocji konkursu Westerplatte 365 i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 (w organizacji), a także publikację w kalendarzu Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 (w organizacji) oraz w materiałach Organizatora (strona internetowa, media społecznościowe, materiały prasowe, wydawnictwa itp. - wszędzie gdzie to możliwe, zdjęcie będzie podpisane imieniem i nazwiskiem), bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych.

12. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm).

13. Uczestnik Konkursu wysyłając fotografie oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.