ARCHEOLOGY

ARCHEOLOGICAL MISSION ON WESTERPLATTE: STAGE I

The big day has finally come! On 10th October 2016 the first stage of Archeological Mission on Westerplatte begun. The Mission is financed by the Ministry of Culture and National Heritage and has received the patronage of Minister Jaroslaw Sellin, Ministry of National Defence, and Ministry of Maritime Economy. Thorough archival research, multiple geo-radar screenings, months of preparations, and sorting out legal paperwork and planning permissions preceded the start of the Mission.

The first day of work on the site yielded exciting results: the outline of the foundations of the Officer Villa was uncovered. The results of this first dig are promising. The work goes on!

"After the first stage has been completed, the Voivodship Conservation Officer's commitee will gather to decide on the course of action regarding the unearthed foundations of the Officer Villa", says Filip Kuczma, the head of archeologists at the Museum.

The 1st stage of Archeological Mission has been completed!

In October and November 2016 our Archeology Depertment conducted the 1st stage of archeological research. The foundations of two important historical buildings were unearthed – the brick foundations of the Officer Villa and the concrete floor of Guardhouse 5 that collapsed on 2nd September 1939 struck by a bomb from Stuka dive-bomber burying 5-6 soldiers in the rubble.

Excavations unearthed many interesting artifacts related to the history of Westerplatte, including a unique, metal eagle that used to be worn on soldiers helmets and was damaged in the explosion of Guardhouse 5, a chain watch, or some interesting artefacts from the earlier periods – a small metal horse ( a child's toy); a round, musket led ball from the XVIIth. century; a unique oval German identity disc from WWI; a woman's gold wedding ring from 1938 with inscription on the inside. Overall, more than 4000 artefacts were retrieved, of which 700 are now undergoing conservation.

Currently our archeologists are working on legal paperwork to be completed before the 2nd stage of Archeological Mission to begin in April-May 2016.

Misja Archeologiczna

Nasze Muzeum, powołane 22 grudnia 2015 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Pana prof. dr. hab. Piotra Glińskiego, zamierza zarówno eksponować dotąd nigdy w całości nie pokazywany zbiór zabytków ruchomych, jak i pozyskiwać nowe eksponaty znajdujące się po dziś dzień in situ na chwalebnym polu walki. Warto podkreślić, iż Muzeum jest jednocześnie największym w Polsce depozytariuszem kolekcji zabytków związanych z Westerplatte oraz pamiątek osobistych po Obrońcach Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Powołana instytucja realizuje także apel śp. majora Ignacego Skowrona - ostatniego z ponad dwustuosobowej załogi walczącej na Westerplatte, który przed śmiercią w 2012 r. wyraził w liście swoje oczekiwania dotyczące ekspozycji muzealiów w Muzeum Westerplatte, którego tworzenie zostało przerwane w 2008 r.

Planowane działania wpisywać się będą w całości w coraz bardziej popularną w naszym kraju archeologię pół bitewnych połączoną z aspektem poszukiwawczym; opartą na wiedzy ekspertów, ale także pasjonatów historii – wolontariuszy, którzy dotąd byli często pomijani w procesach badawczych.

Przed nami nie tylko okres wytężonej pracy stricte muzealnej, ale także badawczej. W ramach zakrojonych na szeroką skalę prac Muzeum Westerplatte przygotowało program badań pod nazwą projektu: „Misja Archeologiczna na Westerplatte”, który po raz pierwszy obejmie cały teren walk na Westerplatte i podzielony zostanie na kilka sezonów badawczych. Celem misji jest zarówno zlokalizowanie, zadokumentowanie i uwidocznienie dla zwiedzających reliktów zabytków nieruchomych (np. fundamenty zburzonej podczas nalotu niemieckich bombowców nurkujących Wartowni nr 5), jak i odnalezienie materialnych śladów walk po oblężeniu umocnień na Westerplatte, a następnie wyeksponowanie ich w Muzeum Westerplatte w ramach ekspozycji stałej w 2019 r.

Teren badań obejmie przede wszystkim miejsca związane z Westerplatte i dyslokacją niemieckich formacji oblegających Składnicę, a także okolice Trójmiasta (łącznie z terenami morskimi) poszerzając aspekt oblężenia Westerplatte o walki o Wybrzeże.

Zgodnie z harmonogramem prac badawczych „Misja Archeologiczna na Westerplatte” rozpocznie się już w tym roku, mając nadzieję, że będzie to ważne wydarzenie edukacyjne i medialne, tak, by żywa historia odkrywana na polu walki w sposób niemal namacalny była dostępna szerokiej publiczności.