AKTUALNOŚCI

Noc Muzeów

12-05-2017

W tym roku serdecznie zapraszamy na Półwysep Westerplatte w miejsce, które dotąd zwiedzający mogli zobaczyć wyłącznie zza płotu. Dzięki gościnności Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku mamy niewątpliwą okazję zobaczenia z bliska zabytkowego budynku Elektrowni Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Mając na uwadze, że Noc Muzeów jest gratką dla kolekcjonerów wrażeń i niezwykłych przeżyć chcemy uchylić rąbka tajemnicy jaką skrywa w sobie ponad 90-letni budynek Elektrowni.

Może to klimat miejsca, chęć poznania tego co niewidzialne dla oczu na co dzień, a może ludzka ciekawość popycha ludzi do czynnego uczestniczenia w tej szczególnej nocy. Oczywiście nie zabraknie rekonstruktorów WP II RP, oryginalnego przedwojennego sprzętu wojskowego i uzbrojenia, projekcji archiwalnego filmu i niezapomnianych wrażeń.

Dla dzieci przewidziano atrakcje w postaci szkolenia z zakresu obsługi stuletniej armaty polowej wz. 26 oraz armaty przeciwpancernej Bofors wz. 36 wyprodukowanej w 1939 r., dokładnie takich jakie były wykorzystywane podczas obrony Westerplatte. Każdy kto pomyślnie ukończy zadania związane z działoczynami otrzyma pamiątkowy dyplom Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 połączone

06-04-2017

Połączenie Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Zakończenie I etapu badań archeologicznych na westerplatte

14-02-2017

W październiku i w listopadzie 2016 r. Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 przeprowadziło badania archeologiczne reliktów dwóch obiektów wchodzących w skład zabudowy Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte: Willi Oficerskiej oraz Wartowni Nr 5. Podczas badań pozyskano łącznie ponad 4000 zabytków ruchomych, a po badaniach wyselekcjonowano zabytki nadające się do konserwacji, o dużym znaczeniu historycznym i ekspozycyjnym (ok. 700 szt.) Przeprowadzono już pełną konserwację 316 sztuk wydzielonych zabytków ruchomych.

Do najciekawszych pozyskanych zabytków należą m.in. orzeł wz. 1919 noszony na rogatywkach garnizonowych wz. 35. odkryty w pobliżu wartowni Nr 5; łuski polskiej amunicji strzeleckiej odkrywane w okolicy reliktów Wartowni Nr 5. noszące wyraźne ślady eksplozji do której doszło wewnątrz wartowni 2 września 1939 r. (łuski pochodzą z 2 partii amunicji wyprodukowanej w 1933 i 1936 roku w Zakładach amunicyjnych „Pocisk” S.A); polskie guziki mundurowe używane zarówno w latach 20. jak i 30. XX w. oraz wiele obiektów pochodzących jeszcze z czasów napoleońskich oraz kurortowych (kule muszkietowe, zegarki, zabawki, porcelana).

Obecnie Dział Archeologiczny Muzeum Westerplatte zajmuje się przygotowaniem II etapu badań archeologicznych na Westerplatte, które Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 planuje rozpocząć w kwietniu 2017 r. Jak mówi Filip Kuczma, kierownik działu, „kontynuacja badań archeologicznych jest jednym z niezbędnych elementów służących do opracowania szczegółowego projektu rewaloryzacji Pomnika Historii Pole bitwy na Westerplatte, uściślenia i zadokumentowania historii półwyspu oraz pozyskania zabytków kontekstowo związanych z Wojskową Składnicą Tranzytową”.

Orzełek czapkowy wz. 1919 (przed i po konserwacji) najprawdopodobniej uszkodzony w wybuchu bomby, która dnia 2 września 1939 r. zniszczyła Wartownię nr. 5

Europejski Znak Dziedzictwa - Półwysep Westerplatte

08-02-2017

Półwysep Westerplatte polskim kandydatem do otrzymania Znaku Dziedzictwa Europejskiego! Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 jest obecnie w fazie opracowywania wniosków zgłoszeniowych do przedłożenia Komisji Europejskiej. Trzymajcie kciuki!

http://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/56257-polwysep-westerplatte-polskim-kandydatem-do-znaku-dziedzictwa-europejskiego-za-wartosc-symboliczna

Archeolodzy szukają pamiątek po obronie Westerplatte.

17-10-2016

Więcej informacji tutaj

Sprostowanie w sprawie artykułu na portalu www.trojmiasto.pl.

14-10-2016

Sprostowanie w sprawie artykułu "Muzeum Westerplatte szuka willi oficerskiej, nie pytając o zgodę" zamieszczonego w portalu Trojmiasto.pl 12 października br. link: www.trojmiasto.pl

Badania Archeologiczne na Westerplatte: Etap I.

12-10-2016

W dniu 10 października 2016 na Westerplatte rozpoczęły się prace związane z I etapem Misji Archeologicznej na Westerplatte, finansowanej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i pod patronatem Ministra Jarosława Sellina. Badania te prowadzone są z godnie z wszelkimi wymogami formalnymi i merytorycznymi dotyczącymi tego typu prac, poprzedzone zostały wielotygodniowymi kwerendami, a Muzeum Westerplatte posiada komplet zezwoleń od właściciela gruntu, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także MKiDN.

Jak mówi Filip Kuczma, kierownik badań archeologicznych „aktualnie prowadzimy I etap badań archeologicznych, które stanowią część misji archeologicznej mającej zakończyć się nie wcześniej niż w 2019 roku. Patronat nad I etapem badań objął Sekretarz Stanu MKiDN pan Jarosław Sellin. Patronaty nad całą misją archeologiczną na Westerplatte objęło MON oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.”

Filip Kuczma dodaje, że celem pierwszego etapu jest odsłonięcie fundamentów willi oficerskiej oraz odnalezienie reliktów związanych z Wartownią Nr 5. Etap I ma trwać 28 dni roboczych z sobotami włącznie.

Prace archeologiczne poprzedzone były badaniami georadarem prowadzonymi wspólnie ze Stowarzyszeniem "Wizna 1939" i Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej WST na Westerplatte, które zakończyły się w ubiegłym tygodniu. Badania te uzupełniły informacje posiadane przez SRHWST wynikające z archiwalnej dokumentacji w postaci planów, fotografii, w tym fotografii lotniczych niemieckich i alianckich z lat 1936-1945.

Już pierwszego dnia dzięki wcześniej przeprowadzonymi analizom i badaniom udało się uchwycić w wykopach sondażowych zarys fundamentów willi oficerskiej. Odnaleźliśmy także wiele cennych artefaktów związanych z Wartownią Nr 5, w tym m.in. łuski polskiej amunicji, która eksplodowała w chwili trafienia Piątki bombą zrzuconą z samolotu Stuka Ju-87 2 września 1939 r. i została rozrzucona wokół obiektu, elementy niemieckiego uzbrojenia - ślady walk w 1945 r., a także obiekty związane z rozbudową XIX w. fortyfikacji na Westerplatte.

Jak podkreśla F. Kuczma, po zakończeniu I etapu zostanie zwołana komisja konserwatorska, która zadecyduje o odsłoniętych reliktach willi oficerskiej. Artefakty odnalezione w trakcie I etapu badań trafią do Muzeum Westerplatte, gdzie zostaną poddane konserwacji, a te najbardziej wartościowe zostaną w niedalekiej przyszłości udostępnione zwiedzającym w Muzeum Westerplatte.

Śmigło PWS-16bis w Muzeum Westerplatte

12-10-2016

Do zbiorów Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 trafił kolejny cenny zabytek sprowadzony z Niemiec. Po niedawno pozyskanej szabli wz. 34, która zapewne została zabrana jako pamiątka przez niemieckiego żołnierza z wrześniowego pobojowiska do muzeum trafiło drewniane śmigło od polskiego samolotu łącznikowego PWS-16bis.

W latach 1935-1936 zbudowano łącznie 20 samolotów PWS-16bis. Kilka z nich sprzedano zagranicę. Nie wiadomo jaką ilością egzemplarzy tego typu samolotu Wojsko Polskie dysponowało podczas Wojny 1939 roku. Przed wojną samoloty PWS-16bis służyły do celów pomocniczych, a m.in. w 1937 r. samoloty tego typu były używane do holowania szybowców przez polską ekipę na Międzynarodowych Zawodach Szybowcowych w Rhon-Wasserkuppe, gdzie Polacy wygrali w dwóch konkurencjach.

Wiemy, że jeden PWS-16bis, którego pilotował kpt. Piorunkiewicz, był wykorzystywany w plutonie lotniczym Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Kleeberga do zwalczania wojsk niemieckich w ostatniej bitwie Wojny 1939 roku – pod Kockiem. 4 października 1939 r. został uszkodzony i definitywnie uziemiony. Następnego dnia gen. Kleeberg skapitulował – powiedział w rozmowie ze „Strefą Historii” Mariusz Wójtowicz-Podhorski, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Dyrektor Muzeum Westerplatte zwraca uwagę na ciekawy splot okoliczności: śmigło trafiło do Muzeum 4 października, w rocznicę ostatniego lotu PWS-16bis w 1939 roku. Prawdopodobnie był to ostatni samolot jaki używało Wojsko Polskie w Wojnie 1939. Stąd też pozyskane śmigło będzie cennym eksponatem zamykającym wystawę poświęconą walkom w obronie Ojczyzny w 1939 roku, w tym walkom polskich lotników.

Drewniane śmigło o rozpiętości aż 260 cm jest jednym z zaledwie trzech znanych zachowanych śmigieł do samolotu tego typu. Być może istnieją jeszcze dwa-trzy w prywatnych kolekcjach lub zachowanych jest kilka przepołowionych śmigieł. Tak było bowiem łatwiej je transportować i eksponować.

W sprowadzenie zabytkowej pamiątki do Polski bardzo mocno zaangażowany był dyrektor Muzeum Westerplatte Mariusz Wójtowicz-Podhorski:

Na pewno cała akcja odszukania, pozyskania i sprowadzenia do Polski tego cennego zabytku nie udałaby się, gdyby nie pomoc i zaangażowanie nie tylko pracowników naszego muzeum, ale i kolekcjonera pana Szymona Puchalskiego oraz wiceministra kultury pana Jarosława Sellina. Nie ukrywam, że do takich operacji podchodzę emocjonalnie i „polowanie” na polskie pamiątki i ich sprowadzanie do Polski sprawia mi ogromną satysfakcję i radość – mówi dyrektor Muzeum Westerplatte.

Śmigło wykonane z najwyższej jakości drewna jesionowego zostało wyprodukowane w słynnej wytwórni śmigieł „Szomański i S-ka S.A.” w Warszawie. To tam m.in. zaprojektowano śmigło do legendarnego polskiego myśliwca PZL P.11c, a także wielu innych udanych polskich konstrukcji lotniczych. Na pozyskanym śmigle świetnie zachowały się obydwie kalkomanie z logo producenta z napisem „Ikar Warszawa”, a także napisy z nazwą producenta, typem śmigła i stemple odbioru i kontroli jakości. Śmigło pokryte jest słynną „tajemniczą chińską laką”, która dawała doskonale zwartą, spójną i gładką powierzchnię w matowym kolorze nie dającym odblasków oślepiających pilota. Przedwojenne próby wykorzystania lakieru syntetycznego polskiej produkcji niestety nie powiodły się i nigdy nie uzyskano tak wytrzymałej powłoki jaką tworzyła „chińska laka” firmy „Tonkilaque”, którą pokryte jest śmigło.
- Z „chińską laką” w firmie „Szomański” wiąże się ciekawa historia – dodaje Mariusz Wójtowicz- Podhorski – Firma produkowała początkowo śmigła na licencji francuskiej firmy „Integrale–Chauviere”, które pokrywane były lakierem firmy „Tonkilaque”, zwanym w Polsce właśnie „chińskim lakiem”. Za nakładanie lakieru w firmie „Szomański” był odpowiedzialny przedstawiciel firmy „Chauviere”, chińczyk Ma-Wei- Li. Funkcjonował bowiem w Europie mit, że szkodliwe opary lakieru szkodzą Europejczykom, a w ogóle nie działają na Azjatów. Mit upadł, gdy okazało się, że chiński majster tak jak polscy lakiernicy, uskarża się na obrzęki, swędzenie rąk i puchnięcie twarzy.
To już drugie śmigło, które trafiło w ostatnim czasie do Muzeum Westerplatte dzięki Mariuszowi Wójtowiczowi-Podhorskiemu. Pierwszym była odnaleziona w świetnym stanie w piwnicy domu w Inowrocławiu łopata śmigła bombowca nurkującego Junkers Ju-87 Stuka, która wzbogaci przyszłą ekspozycję poświęconą ciężkiemu bombardowaniu lotniczemu Westerplatte w dniu 2 września 1939.

Dyrektor Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 zapowiada, że to nie ostatni zabytek związany z Wojskiem Polskim II RP, który wróci do Ojczyzny i będzie w przyszłości eksponowany na Westerplatte. Mariusz Wójtowicz-Podhorski znany jest w środowisku miłośników polskiej historii m.in. z akcji sprowadzenia do Polski ze Szwecji i Finlandii m.in. armaty wz. 1902 z 1917 r., którą wcześniej nie dysponowało żadne polskie muzeum, a także armat ppanc wz. 1936, lufy moździerza wz. 1931, wielu elementów porcelany z Kasyna Oficerskiego i Kasyna Podoficerskiego na Westerplatte, czy uchronienia od wywiezienia z Polski do Niemiec i pozyskania dla zbiorów Muzeum Westerplatte jednego z zaledwie pięciu zachowanych samochodów Polski Fiat 508/II. Mariusz Wójtowicz-Podhorski wyjaśnia:
- Do Niemiec trafiło wiele cennych przedmiotów związanych z WP II RP, które w 1939 roku zabierano z Polski na pamiątkę. Są one w świetnych stanach i od kilkunastu lat zza zachodniej granicy przywozi się bardzo wiele wojennych pamiątek z 1939 r. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli powiększyć zbiory Muzeum Westerplatte o kolejne unikatowe zabytki sprowadzone z zagranicy. Wszystkie polskie pamiątki powinny wrócić do Polski, nie tylko te z Wojny 1939 roku.

Na zdjęciu: Samolot PWS-16bis w wersji cywilnej. Przy samolocie stoi konstruktor tego samolotu inż. August Bobek-Zdaniewski.

Ruszają badania archeologiczne na terenie Westerplatte.

29-09-2016

Więcej informacji tutaj

Westerplatte w żywych obrazach.

15-09-2016

Kino Westerplatte w CWS Łaźnia już od 23 września. Więcej tutaj

Porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 (w organizacji) a Stowarzyszeniem "Wizna 1939".

06-09-2016

1 września 2016 roku, w 77 rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej, zostało zawarte symboliczne porozumienie. Przedstawiciele Stowarzyszenia „Wizna 1939” oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 podpisali dokument, który umożliwi współpracę naukowo-badawczą, muzealną i wystawienniczą Stowarzyszenia oraz Muzeum.

Westerplatte i Wizna to dwa znaczące miejsca na mapie Polski. Mimo, że oddalone od siebie o kilkaset kilometrów, to połączone niewidzialną więzią. Te dwa miejsca łączy nie tylko heroiczna obrona powierzonych pozycji we wrześniu 1939 r., ale także miano symbolu bohaterstwa, poświęcenia i żołnierskiego honoru. Walki na Odcinku Wizna oraz obrona Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte powiązane są również sylwetkami kpt. Władysława Raginisa oraz mjr. Henryka Sucharskiego – absolwentów Szkoły Podchorążych Piechoty.

Muzeum oraz Stowarzyszenie będzie odtąd prowadzić wspólne projekty, wspierać się w badaniach, edukacji historycznej, ale także kultywować pamięć o bohaterskich żołnierzach II Rzeczpospolitej.

W tym samym dniu pracownicy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oprowadzili przedstawicieli Stowarzyszenia „Wizna 1939” po terenie Składnicy Tranzytowej, a także przybliżyli historię pozyskania najcenniejszych artefaktów znajdujących się w kolekcji Muzeum.

Podczas spotkania roboczego omówiono wspólne projekty, które mamy nadzieję, zaowocują w przyszłości badaniami pól bitewnych, ale także innych istotnych miejsc związanych z historią „militaris”.

Koncert Niepodległości - Edycja Westerplatte

02-09-2016

1 września 2016 na Westerplatte zaprezentowana została specjalna edycja Koncertu Niepodległości pt. „Westerplatte”. Inspiracją wydarzenia była bohaterska walka obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte we wrześniu 1939 roku. Upamiętniony zostały wcześniejsze, mało znane epizod Kampanii Wrześniowej 1939 roku, tj. zniszczenie nalotem bombowców nurkujących miasta Wielunia oraz ataki na Tczew i Chojnice. Oddano hołd ofiarom Piaśnicy, pierwszej zbrodni ludobójstwa w II wojnie światowej. Ukazane zostały zarówno konsekwencje tych wydarzeń dla Polski, Europy i świata, jak i polski czyn zbrojny na frontach II wojnie światowej.

Na repertuar koncertu złożyły się współczesne, hybrydowe aranżacje piosenek, które towarzyszyły polskim żołnierzom w czasie II wojny światowej.

Publiczność zasłużonym aplauzem nagrodziła współczesną kompozycję instrumentalną „Enigma” (2014) oraz zagrane na rockową nutę „Lwowskie Puchacze” (1943), hymn wsławionego obroną angielskiego miasta Exeter 307 Nocnego Dywizjonu Myśliwskiego. Ponadto w repertuarze znalazły się: "Rota"/b> (1908), "Wojenko, wojenko" (1917), "Serce w plecaku" (1933), "Piechota" (1917), "Deszcz jesienny" (1943), "Hej chłopcy bagnet na broń" (1942), "O mój rozmarynie" (1913) oraz "Od Kłajpedy do Szczecina" (1941).Koncert Niepodległości otworzyła współczesna kompozycja instrumentalna "Wieluń". Jego zwieńczeniem był stanowiący przepiękną alegorię patriotyzmu utwór „Źródło” Jacka Kaczmarskiego (1978), także nagrodzony aplauzem publiczności. Na zakończenie artyści razem z publicznością odśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego", co jest już wieloletnią tradycją Koncertu Niepodległości.

Ekipę specjalnej edycji Koncertu Niepodległości "Westerplatte" tworzą doskonali polscy wokaliści i muzycy sesyjni. W koncercie na Westerplatte wystąpili wokaliści Ola Turkiewicz i Grzegorz Wilk, którym towarzyszli Marcin Riege (fortepian), Sławek Pogoda (gitara), Robert Murakowski (trąbka), Paweł Jabłoński (akordeon), Wojciech Hartman (skrzypce), Marcin Ritter (bas), Grzegorz Poliszak (perkusja), Dorota Oleszkowicz (II skrzypce), Agnieszka Zagroba – Klahs (altówka) oraz Marzena Masłowska (wiolonczela).

Narrację wydarzenia poprowadził aktor Teatru Powszechnego w Warszawie Arkadiusz Brykalski. Scenariusz i realizacja: Jacek „Wiejski” Górski

Koncert zorganizowany został przez Fundację Dziedzictwa Rzeczypospolitej oraz Muzeum Westerplatte.

Koncert zorganizowany został przez Fundację Dziedzictwa Rzeczypospolitej oraz Muzeum Westerplatte. Zamierzeniem organizatorów jest organizacja kolejnej edycji Koncertu Niepodległości Westerplatte w dniu 1 września 2017 r. oraz kontynuacja projektu w latach następnych.

Nowy eksponat w rocznicę niemieckiej napaści.

01-09-2016

Symboliczne: pozyskana 1 września, w 77. rocznicę niemieckiej napaści na Polskę, nowy eksponat w zbiorach "Muzeum Westerplatte i Wojny 1939": przedwojenna emaliowana tablica z polskim godłem, identyczna z tą, która znajdowała się nad bramą drogową Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.

Cmentarz Obrońców Westerplatte, godz. 0448.

01-09-2016

W 77. rocznicę niemieckiej napaści na Polskę przedstawiciele Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej WST na W-tte o godz. 0448 (godzinie w jakiej nastąpił niemiecki atak na Westerplatte) złożyli wieńce, kwiaty oraz zapalili znicze na Cmentarzu Obrońców Westerplatte. Następnie delegacje oddały hołd bohaterskim Obrońcom zapalając znicze i oddając się chwili refleksji i zadumy w miejscach, gdzie polegli polscy żołnierze oraz miejscach związanych z obroną Westerplatte jak m.in. przy Wartowni Nr 3, (tu poległ pierwszy polski żołnierz st. strz. Konstanty Jezierski) oraz placówce "Wał" skąd padły pierwsze polskie strzały na Westerplatte...

Westerplatte

30-08-2016

Pamiętamy!

Wieniec i kwiaty na grobie mjr. Henryka Sucharskiego na Cmentarzyku Obrońców Westerplatte złożyli dziś przedstawiciele "Muzeum Westerplatte i Wojny 1939" (w organizacji) oraz "Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej WST na Wtte" w 70. rocznicę śmierci ostatniego Komendanta Składnicy.

Koncert Niepodległości

26-08-2016

Muzeum Westerplatte zaprasza na Koncert Niepodległości dnia 1 września 2016 r. przy plaży na Westerplatte. Wejściówki można pobrać na stronie http://www.koncertniepodleglosci.pl/2016-3/koncert-niepodleglosci-westerplatte-2016

List otwarty p.o. dyrektora Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 pana Mariusza Wójtowicza

23-08-2016

Publikujemy treść listu otwartego p.o. dyrektora Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 pana Mariusza Wójtowicza opublikowanego w portalu Do Broni: List otwarty

Pełny tekst wywiadu z Mariuszem Wójtowiczem

23-08-2016

Publikujemy pełną treść rozmowy z p.o. dyrektora Mariuszem Wójtowiczem zamieszczoną w "Dzienniku Bałtyckim" z dnia 13-15 sierpnia br. Tekst wywiadu do pobrania tutaj

Wywiad z Mariuszem Wójtowiczem

20-08-2016

Obszerny wywiad z Mariuszem Wójtowiczem, pełniącym obowiązki dyrektora „Muzeum Westerplatte i Wojny 1939”, zamieścił „Dziennik Bałtycki” w wydaniu z dnia 13-15 sierpnia. Zachęcamy do jego lektury: tutaj

List otwarty Dyrektora Muzeum Westerplatte, Mariusza Wójtowicza, do redaktorów portalu gdańsk.pl

15-07-2016

Zapraszamy do zapoznania się z listem otwartym Dyrektora Muzeum Westerplatte do redaktorów portalu gdansk.pl w odpowiedzi na artykuł z dnia 08-07-2016

List otwarty

Kino Westerplatte

09-07-2016

We współpracy z CSW Łaźnia w Gdańsku Nowym Porcie Muzeum Westerplatte zainauguruje cykliczne pokazy archiwalnych filmów z 1939 r. (niektóre z nich dotychczas niepublikowane) dotyczących walk na Westerplatte, Helu i Oksywiu. Pokazy poprzedzone zostaną specjalnymi prelekcjami. W dalszej kolejności Kino Westerplatte wyświetlane będzie w trójmiejskich szkołach.')?>

Wystawa „Służba medyczna w czasie obrony Westerplatte – postać mjr. Mieczysława Słabego, lekarza WST"

01-07-2016

Muzeum Westerplatte przygotowuje unikatowy projekt – wystawę „Służba medyczna w czasie obrony Westerplatte – postać mjr. Mieczysława Słabego, lekarza WST”. Zorganizowanie tej unikatowej ekspozycji będzie możliwe dzięki pozyskaniu wyjątkowego eksponatu: oryginalnej torby sanitariusza wz. 1935.

Wyjątkowy eksponat już w zbiorach muzeum

18-06-2016

Na początku lipca Muzeum Westerplatte pozyskało wyjątkowy eksponat, który stanie się ważną częścią ekspozycji stałej w 2019 r. tworząc wystawę "Służba medyczna na Westerplatte - postać mjr. M. Słabego, lekarza Westerplatte". Jest to torba sanitariusza wz. 1935 z nieomal całkowitym ukompletowaniem. Uwagę zwraca specjalny wkład na medykamenty i narzędzia, który jest unikalny w skali kraju. Wystawa zostanie uzupełniona innymi eksponatami medycznymi dot. Wojska Polskiego II RP.

"V Manewry Polowe i I Puchar Westerplatte" edycja 2017

12-06-2016

Manewry Polowe i Puchar Muzeum Westerplatte to projekt rekonstrukcyjny mający za zadanie umożliwić zwiedzającym teren Westerplatte kontakt z żywą historią. Planowany termin to wrzesień 2017.

Misja Archeologiczna

03-06-2016

Misja przewiduje prace archeologiczne m.in. w celu odkrycia i uczytelnienia reliktów po zbombardowanej dn. 2 września 1939 r. w nalocie bombowców nurkujących Stuka JU-87 Wartowni nr 5 oraz zlokalizowaniu miejsca pochówku żołnierzy poległych podczas nalotu, a także przeszukaniu obszaru działki za pomocą najnowocześniejszych bezinwazyjnych metod badawczych. Początek prac archeologicznych przewidziany jest na sierpień 2016 r.