Akt Erekcyjny Muzeum Westerplatte

Akt Erekcyjny podpisany przez Obrońcę Westerplatte mjr. Ignacego Skowrona