Wystawy

Wystawa „Służba medyczna w czasie obrony Westerplatte – postać mjr. Mieczysława Słabego, lekarza WST” to unikalny projekt mający na celu popularyzację sylwetki bohaterskiego lekarza Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

Apel

Apel-Testament mjr. Ignacego Skowrona, ostatniego Obrońcy Westerplatte

Akt Erekcyjny

Akt Erekcyjny podpisany przez Obrońcę Westerplatte

Zarys Koncepcji Programowej

Zarys koncepcji programowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

O NAS

Muzeum Westerplatte zostało powołane decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dn. 23 grudnia 2015 r.

Muzeum ma za zadanie utworzenie do 2019 roku ekspozycji stałej oraz rewitalizację i rewaloryzację półwyspu Westerplatte.

MISJA

Nasze zadania

  • Rewitalizacja terenu Wojskowej Składnicy Tranzytowej
  • Stworzenie nowej, spójnej ścieżki edukacyjnej
  • Prace archeologiczno-poszukiwawcze
  • Organizacja wystaw stałych i czasowych
  • Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

Nasi partnerzy